برچسب - نقد بازی

تحلیل بازی دویل می کرای 5

اولین بازی Doyle Mi اولین جرقه های عشق را برای من برای اولین بازی ایجاد کرد و هرچه بازی پیش می رفت در قلب من ریشه دوان می شد زیرا بازی فقط کشتن همه دشمنان در یک مکان نبود ، بلکه در مورد چگونگی دشمنان را بکش کاملاً هنری...

ادامه مطلب...

بازی ANTHEM – نقد و بررسی

بازی آنثم احتمالاً طاقت فرسای ترین کاری بود که در زندگی ام انجام داده ام. من مایلم توالت های عمومی را به جای شلیک ، غارت و تکرار بازی ، که کل بازی است ، بارها و بارها تمیز کنم. در واقع ، حتی نمی توان آن را یک...

ادامه مطلب...