برچسب - ماوراطبیعی

برخی انسان‌ها می توانند آینده را پیش بینی کنند

سوالات زیادی وجود دارد که نمی توانیم به آنها پاسخ دهیم. بسیاری از این سوالات به قدرت و دنیای خارق العاده برمی گردد. یکی از این رشته ها Cognition نام دارد که شاخه ای از علم روانشناسی است که به مطالعه پدیده های فوق العاده روانشناختی می پردازد. اصول...

ادامه مطلب...

آیا انسان می تواند آینده را پیش بینی کند؟

سوالات زیادی وجود دارد که ما قادر به پاسخگویی آنها نیستیم. بسیاری از این سوالات به دنیای قدرت و ماورا طبیعی برمی گردد. یکی از این علوم به عنوان "شناخت" شناخته می شود ، شاخه ای از علوم روانشناسی که به مطالعه پدیده های روانشناختی فوق طبیعی می پردازد....

ادامه مطلب...