تاریخ

قدیمی ترین شهرهای جهان را بشناسید

در طول تاریخ باستان شناسان همواره در جستجوی آثار جدید ، معابد و اماکن باستانی در برخی از قدیمی ترین شهرهای جهان هستند. اگرچه ما از سن دقیق این شهرها کاملاً آگاهی نداریم ، اما شواهد موجود می تواند تا حدودی سن این شهرها را روشن کند. جدا از...

ادامه مطلب...