ضرب المثل و حکایت

سایت سرگرمی ، تفریحی و اوقات فراغت فان سنتر

ریگ به کفش داشتن کنایه از چیست؟

۳۰ بازديد ۱ نظر

ریگ به کفش داشتن کنایه از چیست؟

۱- یعنی یک توطئه و نیرنگی در کار است.

۲- هنگامی این ضرب المثل را به کار می برند که احساس کنند طرف مقابل دارد به آنها خیانت می کند. درواقع به اصطلاح خودمان یک جای کار می لنگد. قضیه مشکوک است.

۳- به کسی می گویند که سعی دارد دیگران را فریب دهد.

ریشه ضرب المثل

گفته شده که در گذشته، برخی از سربازان سلاح خود را که می خواستند به دلایلی پنهان کنند، در جایی از لباسشان یا کفش و … می گذاشتند. حال، اگر کسی سلاحش را در کفشش جاسازی می کرد، موقع راه رفتن به ناچار می لنگید! اگر کسی از او می پرسید چرا لنگ لنگان راه میروی، برای اینکه رازش فاش نشود، می گفت: چیزی نیست! ریگ در کفشم رفته!

از این جهت است که بعدها این اتفاق، ضرب المثلی شد که هنگام مخفی کاری های افراد آن را به کار می برند.

مثلا:من به این معامله خوش بین نیستم. طرفِ معامله مان مشکوک میزند. انگار ریگی در کفشش دارد و می خواهد این خانه را به قیمت پایین تری از چنگ ما در بیاورد! اما کور خوانده است :/